För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER Skattefria julgåvor till anställda får kosta 450 kr inklusive moms. En julgåva kan bestå i princip av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Vad kan lämnas i gåva? En skattefri julgåva kan bestå av i princip vad som helst. Under förutsättning att gränsvärdet på 450 kr inte passeras kan därför

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER Skattefria julgåvor till anställda får kosta 450 kr inklusive moms. En julgåva kan bestå i princip av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Vad kan lämnas i gåva? En skattefri julgåva kan bestå av i princip vad som helst. Under förutsättning att gränsvärdet på 450 kr inte passeras kan

FÖRFALLODAGAR SLUTSKATT Nedanstående förfallodagar gäller för deklarationen 2014 (inkomstår 2013). Observera att inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast angiven dag. Får du slutskattebesked i augusti är förfallodagen 12 november 2014 Får du slutskattebesked i september är förfallodagen 12 december 2014 Får du slutskattebesked i december är förfallodagen 12 mars 2015