För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Skattehöjningar 2015

FLERA SKATTEHÖJNINGAR FÖR 2015 LIGGER PÅ FÖRSLAG

En särskild löneskatt på 8,5% föreslås införas för alla över 64 år. Jobbskatteavdraget på månadslöner över 50 000 kr trappas ner.Lägre sociala avgifter för unga slopas.