För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Förslag; enklare skatteregler enskild firma

ENKLARE SKATTEREGLER

Enskilda näringsidkare: det finns förslag på att periodiseringsfond och expensionsfond ska slopas och ersättas med en ny fond; företagsfond. 40% av den fördelningsbara inkomsten skall få sättas av till denna fond.