För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

Medarbetare revision och redovisning Arbetsuppgifterna består i första hand av löpande redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer samt löpande revision och bokslutsgranskning i samarbete med våra revisorer. Därutöver kommer diverse företagsekonomiska konsultationer och hantering av bolagsärenden. Kvalifikationer: avslutad kandidatexamen i företagsekonomi, gärna med extra beskattningsrätt. Erfarenhet från arbete med redovisning, löner och / eller skattefrågor är meriterande. Vi vill att våra medarbetare

Regeringens utredning har föreslagit förändringar i utdelningsreglerna för fåmansföretagare som är betydligt sämre än de tidigare gällande reglerna. Förslagen i korthet: · Ändringar föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2018 (dvs gällande löneunderlag för 2017, utdelningar 2018). · Skatten på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% - 25%. Dvs även sparade gränsbelopp från tidigare drabbas av den högre skatten. · Schablonutdelningen (förenklingsregeln) sänks

Numer kommer normalt slutskattsedeln i september, vilket betyder att eventuell betalning ska göras i december. Tidigare kom slutskattsedeln i december och betalning skulle göras senast i mars. Om Skatteverket granskar deklarationen tidigare och kommer med en slutskattsedel redan i augusti så förfaller skatt att betala i november. Numer förfaller ev skatteskuld till betalning 3 månader (90 dgr) efter att slutskattsedeln