För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

november 2016

Regeringens utredning har föreslagit förändringar i utdelningsreglerna för fåmansföretagare som är betydligt sämre än de tidigare gällande reglerna. Förslagen i korthet: · Ändringar föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2018 (dvs gällande löneunderlag för 2017, utdelningar 2018). · Skatten på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% - 25%. Dvs även sparade gränsbelopp från tidigare drabbas av den högre skatten. · Schablonutdelningen (förenklingsregeln) sänks