För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Nya regelförslag för utdelning (3:12)

Regeringens utredning har föreslagit förändringar i utdelningsreglerna för fåmansföretagare som är betydligt sämre än de tidigare gällande reglerna.

Förslagen i korthet:

· Ändringar föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2018 (dvs gällande löneunderlag för 2017, utdelningar 2018).

· Skatten på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% – 25%. Dvs även sparade gränsbelopp från tidigare drabbas av den högre skatten.

· Schablonutdelningen (förenklingsregeln) sänks från 2,75 IBB till 1,75 IBB motsvarande en sänkning för utdelningar 2018 från 169 tkr till 107 tkr

· Löneunderlagen begränsas med en trappa (se bifogad fil) på 10%, 25% och 50% samt att lönekraven höjs och tar hänsyn till ägarens ägarandel av bolaget, dvs lägre andel av bolaget ger lägre lönekrav. Ganska kraftig höjning av löneuttaget av ägaren krävs.

· Om förenklingsregeln används i ett bolag får inte årets gränsbelopp beräknas i andra bolag.

· (4% regeln för ägande tas bort för löneunderlaget).