För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Image Alt

Tjänster

Revision

Revision enligt de krav som ställs i aktiebolagslagen och annan lagstiftning.

Skattekonsultationer

Konsultation om olika skattefrågor som följer med företagandet. Vi samarbetar även med skattekonsulter som på heltid ägnar sig åt detta område.

Redovisning

Redovisning enligt de krav som ställs i aktiebolagslagen och annan lagstiftning.

Bolagsfrågor

Upprättande av handlingar vid bolagsbildningar, standardavtal m.m.

Bokslut

Upprättande av bokslut, årsredovisning ochandra årshandlingar.

Löner

Vi kan sköta din löneadministration; lönebesked, avtal, utbetalningar via fil och kontrolluppgifter m.m.

Deklaration

Biträde med deklaration för företag och privatpersoner.

Övrigt

Biträde med upprättande av budget och andra företagsekonomiska konsultationer.