För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

mars 2017

Medarbetare revision och redovisning Arbetsuppgifterna består i första hand av löpande redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer samt löpande revision och bokslutsgranskning i samarbete med våra revisorer. Därutöver kommer diverse företagsekonomiska konsultationer och hantering av bolagsärenden. Kvalifikationer: avslutad kandidatexamen i företagsekonomi, gärna med extra beskattningsrätt. Erfarenhet från arbete med redovisning, löner och / eller skattefrågor är meriterande. Vi vill att våra medarbetare