För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

ÄNDRADE SOCIALAVGIFTER FÖR UNGDOMAR Socialavgifterna för personer som vid 2015 års ingång inte har fyllt 23 år sänks till 10,21 %. Det har riksdagen beslutat.För personer som fyllt 25 år under 2014 eller tidigare blir det fulla socialavgifter. Ändringarna gäller fr o m den 1 maj 2015. Skatteverket har, med anledning av de nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter för ungdomar, lämnat instruktioner

Alliansens budget genomförs 2015. Detta innebär bland annat att: - jobbskatteavdraget inte trappas av - RUT-avdraget för läxhjälp kvarstår - sociala avgifterna höjs inte för yngre - ingen särskild löneskatt för äldre införs - pensionssparavdraget sänks till 1800 kr på helåret - skattereduktion för sol- coh vindkraft införs Kontakta oss för mer information över vad som gäller för just din situation!

För fåmansföretag finns det enligt 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning till 20% beskattning. Det finns schablonregeln och löneregeln. För att kunna utnyttja löneregelns förmånliga skatteregler krävs det att ägaren tar ut tillräckligt med lön. Kontakta gärna oss om ni är intresserad av att diskutera era möjligheter att optimera löneuttaget inför årsskiftet.