För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

ÄNDRADE SOCIALAVGIFTER FÖR UNGDOMAR

ÄNDRADE SOCIALAVGIFTER FÖR UNGDOMAR
Socialavgifterna för personer som vid 2015 års ingång inte har fyllt 23 år sänks till 10,21 %. Det har riksdagen beslutat.För personer som fyllt 25 år under 2014 eller tidigare blir det fulla socialavgifter. Ändringarna gäller fr o m den 1 maj 2015. Skatteverket har, med anledning av de nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter för ungdomar, lämnat instruktioner om hur avgifterna ska redovisas i arbetsgivardeklarationen fr o m redovisningsperioden maj 2015. Dessa är följande:För anställda som är födda 1989 gäller fulla arbetsgivaravgifter, d v s 31,42 %. Underlaget för dessa redovisas i ruta 55 (personer födda 1950–1989).För anställda som är födda 1990–1991 är arbetsgivaravgifterna reducerade till 15,49 %. Underlaget för dessa redovisas i ruta 57.För anställda som är födda 1992 eller senare gäller ålderspensionsavgift på 10,21 %. Underlaget för denna redovisas i ruta 59.