För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Budget

Alliansens budget genomförs 2015. Detta innebär bland annat att:

– jobbskatteavdraget inte trappas av

– RUT-avdraget för läxhjälp kvarstår

– sociala avgifterna höjs inte för yngre

– ingen särskild löneskatt för äldre införs

– pensionssparavdraget sänks till 1800 kr på helåret

– skattereduktion för sol- coh vindkraft införs

Kontakta oss för mer information över vad som gäller för just din situation!