För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

december 2014

Alliansens budget genomförs 2015. Detta innebär bland annat att: - jobbskatteavdraget inte trappas av - RUT-avdraget för läxhjälp kvarstår - sociala avgifterna höjs inte för yngre - ingen särskild löneskatt för äldre införs - pensionssparavdraget sänks till 1800 kr på helåret - skattereduktion för sol- coh vindkraft införs Kontakta oss för mer information över vad som gäller för just din situation!

För fåmansföretag finns det enligt 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning till 20% beskattning. Det finns schablonregeln och löneregeln. För att kunna utnyttja löneregelns förmånliga skatteregler krävs det att ägaren tar ut tillräckligt med lön. Kontakta gärna oss om ni är intresserad av att diskutera era möjligheter att optimera löneuttaget inför årsskiftet.

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER Skattefria julgåvor till anställda får kosta 450 kr inklusive moms. En julgåva kan bestå i princip av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Vad kan lämnas i gåva? En skattefri julgåva kan bestå av i princip vad som helst. Under förutsättning att gränsvärdet på 450 kr inte passeras kan därför