För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

ANDEL I OÄKTA BOSTADSFÖRETAG För att uppskov ska kunna medges med vinsten på en bostadsrätt krävs att föreningen ifråga var ett privatbostadsföretag vid försäljningen. Det spelar alltså ingen roll att det kanske var fråga om ett s k oäkta bostadsföretag vid ingången av året och att vinsten därför ska beskattas med 30 procent.

GLÖM INTE HÖGKOSTNADSSKYDDET Arbetsgivare kan få ersättning från Försäkringskassan för vissa sjuklönekostnader. Det handlar om de sjuklönekostnader som under ett kalenderår överstiger 2,5 gånger den genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare.

MOMSSKULD I RÄNTEFÖRDELNINGSUNDERLAGET Den som har en omsättning som inte överstiger en miljon kr kan redovisa moms årsvis. Tidigare gjordes detta i inkomstdeklarationen. Då ingick momsen i den preliminärt debiterade F-skatten. Sedan Skatteförfarandelagen infördes ska även de som redovisar moms årsvis göra detta i en momsdeklaration. Momsen ingår därmed inte längre i den debiterade F-skatten. Detta får betydelse för beräkning av

LÖNEUNDERLAG OCH KONTROLLUPPGIFTER Löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för kvalificerade aktier enligt huvudregeln utgörs av kontant utbetald lön till anställda och behöver därmed inte vara exakt beloppet enligt kontrolluppgiften KU10.Däremot får dock inte ersättningar till andra än anställda, t ex styrelseledamöter, räknas in i löneunderlaget.

LÄGRE SOCIALAVGIFTER FÖR UNGA De sociala avgifterna för unga som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks till 10,21 %. För personer som har fyllt 25 år slopas dagens nedsättning av avgifterna. Regeringen har föreslagit att nya regler om socialavgifter för unga ska gälla fr o m den 1 juli 2014. Regeringen har föreslagit förändringar i reglerna om nedsättning av