För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Okategoriserade

Nästa års inkomstdeklaration för fysiska personer och dödsbon ska lämnas senast den 5 maj. Tidsplanen för leverans vid byråanstånd är i princip oförändrad jämfört med 2013. Normalt ska fysiska personer och dödsbon lämna in sina inkomstdeklarationer senast den 2 maj. Eftersom detta är en s k klämdag nästa år gäller istället den 5 maj som sista inlämningsdag.Den som i en

Fyra procents ägande krävs för att få beräkna lönebaserat utrymme. Kravet på högsta löneuttag sänks till 9,6 inkomstbasbelopp från och med 2015. Förslaget om ändringar i de s k löneunderlagsreglerna i 3:12-reglerna har presenterats i höstens budgetproposition. Det bygger på det förslag som lämnades av Finansdepartementet i en promemoria under våren 2013. Syftet med förslaget är främst att ändra

Det femte steget i jobbskatteavdraget genomförs nästa år. Personer som inte har fyllt 65 år vid ingången av inkomståret, och som har inkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp, får därmed en ytterligare skattelättnad. Förstärkningen av jobbskatteavdraget ger – vid en genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt – lägre skatt på upp till 4 044 kr per år.

Skattefrijulklapp till anställda kan uppgå till 450 kr inklusive moms. Momsen är avdragsgill. Om gåvans marknadsvärde överstiger 450 kr inklusive moms får bolaget inget avdrag för den ingående momsen och hela gåvan blir skattepliktig för den anställda. Julklappar till kunder är som huvudregel inte avdragsgill. Inget förhindrar dock att bolaget lämnar gåva i samband med affärsförhandling i samband med julen. Gåvan

Den 1 januari 2012 infördes en ny sparform – Investeringssparkonto. Sparformen fungerar på så sätt att tillgångarna på kontot schablonbeskattas årligen oavsett om vinst eller förlust uppkommit. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas inte i deklarartionen. Räntor utdelningar och annan avkastning beskattas inte. Tillgångarna på kontot får bestå av pengar, finansiella instrument , andelar i investeringsfonder och dyl. Schablonbeskattningen består i att en schablonintäkt

Vi på HH håller på att uppdatera vår Outlook. De kan därför under fredagen den 10/2 dröja lite längre än vanligt inna ni får svar på era mail. I samband med uppdateringen kommer vi även att byta mailadresser. Tidigare har mailadresserna varit förnamn@hhrevision.se . De nya adresserna blirförnamn.efternamn@hhrevision.se. Under en övergångsperiod kommer detta dock att fungera med båda mailadresserna. De nya maladresserna kan ni hitta på

Revisionsplikten för mindre företag är borttagen vilket kan innebära förändringar för dig som företagare och dina intressenter. Vår branschorganisation har tagit fram en broschyr för att det ska bli lättare för dig som företagare att ta ställning till hur du ska göra med framtida revision. Välj själv! Klicka på broschyren nedan för att plocka hem den i .pdf format.

Bolag som redovisar årsmoms kommer i framtiden inte att kunna redovisa den i inkomstdeklarationen. Momsen skall deklareras i en momsdeklaration vilken skall vara skatteverket tillhanda senast den 26:e i andra månaden efter redovisningstidpunktens utgång. Ex. ett bolag med årsmoms och ett räkenskapsår som slutar den 30 april skall lämna sin momsdeklaration senast den 26 juni. Förändringarna ingår som en del i