För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

VIKTIGA DATUM UNDER SEMESTERN

VIKTIGA DATUM UNDER JULI OCH AUGUSTI

14 juli Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt samt F-skatt och särskild A-skatt för juni

21 juli Periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet (blankett)
25 juli Periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet (elektroniskt)
​1 augusti Inkomstdeklaration (elektroniskt) för juridiska personer med följande beskattningsår:
· 1 oktober 2012–30 september 2013

· 1 november 2012–31 oktober 2013

· 1 december 2012–30 november 2013

· 1 januari 2013–31 december 2013

18 augusti

· Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt samt F-skatt och särskild A-skatt för juli
· Inbetalning av moms och punktskatter för juni samt av moms (tremånadersredovisning) för april–juni

· Deklaration av skatter och avgifter för juli samt av moms och punktskatter för juni respektive moms (tremånadersredovisning) för april–juni

20 augusti Periodisk sammanställning för juli (blankett)

25 augusti Periodisk sammanställning för juli (elektroniskt)