För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

november 2010

För fåmansföretag finns det enligt 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning till 20% beskattning. Det finns schablonregeln och löneregeln. För att kunna utnyttja löneregelns förmånliga skatteregler krävs det att ägaren tar ut tillräckligt med lön. För 2010 gäller det att ägaren minst tar ut 306 600 kr + 5% av företagets samtliga löner (inklusive ägarens) för att komma åt

Från och med den 1 april sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000kr till 50 000 kr. Detta innebär att även redan bildade aktiebolag har möjlighet att sätta ned kapitalet till 50 000kr. I samband med en sänkning av aktiekapitalet måste en rad formella regler uppfyllas. Det är dessutom viktigt att ha koll på vad som

Restaurangers personalliggare måste konstant hållas uppdaterade, annars är sannolikheten hög att man åker på straffavgifter i samband med kontroll. Vid ett aktuellt rättsfall påfördes en restauran straffavgift på 2 000 kr för en provanställd som inte var införd i personalliggaren, även fast denna arbetade utan lön. En annan restaurang hade vid en kontroll märkbart stora brister i sin personalliggare vilket

För fåmansföretag finns det enligt 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning till 20% beskattning. Det finns schablonregeln och löneregeln. För att kunna utnyttja löneregelns förmånliga skatteregler krävs det att ägaren tar ut tillräckligt med lön. För 2010 gäller det att ägaren minst tar ut 306 600 kr + 5% av företagets samtliga löner (inklusive ägarens) för att komma åt

Från och med den 1 april sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000kr till 50 000 kr. Detta innebär att även redan bildade aktiebolag har möjlighet att sätta ned kapitalet till 50 000kr. I samband med en sänkning av aktiekapitalet måste en rad formella regler uppfyllas. Det är dessutom viktigt att ha koll på vad som

Från 20101101 försvinner revisionsplikten för ett antal små privata aktiebolag. Bolag som uppfyller två av tre nedanstående kriterier omfattas ej. Fler än 3 anställda, mer än 1,5 mnsek i balansomslutning samt mer än 3 mnsek i omsättning två år i rad måste ha revisor. Givetvis finns det fortfarande många fördelar med oss revisorer som vi gärna berättar om.