För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Dags att se över löneuttaget för att optimera nästa års utdelning.

För fåmansföretag finns det enligt 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning till 20% beskattning. Det finns schablonregeln och löneregeln. För att kunna utnyttja löneregelns förmånliga skatteregler krävs det att ägaren tar ut tillräckligt med lön. För 2010 gäller det att ägaren minst tar ut 306 600 kr + 5% av företagets samtliga löner (inklusive ägarens) för att komma åt det ”lönebaserat utdelningsutrymmet”. Detta är dock inte det enda sättet att till låg beskattning få pengar ur bolaget.

Kontakta gärna oss om ni är intresserad av att diskutera era möjligheter att optimera löneuttaget inför årsskiftet.