För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Begränsning för brutna räkenskapsår slopas

Riksdagen har nu beslutat att begränsningen till tre fasta perioder för brutna räkenskapsår slopas. Istället ska brutna räkenskapsår få påbörjas den första dagen i valfri kalendermånad . Räkenskapsåret ska dock fortfarande omfatta 12 månader. Det kommer alltså att finnas tolv olika räkenskapsår att välja på istället för fyra.

(gäller ej – fysiska personer, vissa samfällighetsförvaltade juridiska personer, dödsbon och handelsbolag som har fysiska personer som delägare, de ska även fortsättningsvis ha kalenderår som räkenskapsår)

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2011.