För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

december 2010

Riskdagen har beslutat om vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, löpande bokföring och arkivering. Vad gäller årsredovisning/bokslut har bl.a. följande förenklingsbeslut tagits: Ingen upplysning avseende anställdas sjukfrånvaro behöver göras. Ingen upplysning avseende fastigheters taxeringvärde behöver göras. Mindre företag får generell rätt att upprätta resultaträkning i förkortad form. Vad gäller löpande bokföring införs regeln att alla icke finansiella företag med en omsättning under 3mkr får tillämpa

Riskdagen har beslutat om vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, löpande bokföring och arkivering. Vad gäller årsredovisning/bokslut har bl.a. följande förenklingsbeslut tagits: Ingen upplysning avseende anställdas sjukfrånvaro behöver göras. Ingen upplysning avseende fastigheters taxeringvärde behöver göras. Mindre företag får generell rätt att upprätta resultaträkning i förkortad form. Vad gäller löpande bokföring införs regeln att alla icke finansiella företag med en omsättning under 3mkr får tillämpa

Riksdagen har nu beslutat att begränsningen till tre fasta perioder för brutna räkenskapsår slopas. Istället ska brutna räkenskapsår få påbörjas den första dagen i valfri kalendermånad . Räkenskapsåret ska dock fortfarande omfatta 12 månader. Det kommer alltså att finnas tolv olika räkenskapsår att välja på istället för fyra. (gäller ej - fysiska personer, vissa samfällighetsförvaltade juridiska personer, dödsbon och

Riksdagen har nu beslutat att begränsningen till tre fasta perioder för brutna räkenskapsår slopas. Istället ska brutna räkenskapsår få påbörjas den första dagen i valfri kalendermånad . Räkenskapsåret ska dock fortfarande omfatta 12 månader. Det kommer alltså att finnas tolv olika räkenskapsår att välja på istället för fyra. (gäller ej - fysiska personer, vissa samfällighetsförvaltade juridiska personer, dödsbon och