För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

50 000 kr´s bolag

Från och med den 1 april sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000kr till 50 000 kr. Detta innebär att även redan bildade aktiebolag har möjlighet att sätta ned kapitalet till 50 000kr. I samband med en sänkning av aktiekapitalet måste en rad formella regler uppfyllas. Det är dessutom viktigt att ha koll på vad som händer utifrån ett skattemässigt perspektiv så att åtgärden inte får oönskade skattekonsekvenser. Har du planer på att göra en sådan reducering rekommenderar vi starkt att du tala med din revisor först.