För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Försvinner revisionsplikten?

Från 20101101 försvinner revisionsplikten för ett antal små privata aktiebolag. Bolag som uppfyller två av tre nedanstående kriterier omfattas ej. Fler än 3 anställda, mer än 1,5 mnsek i balansomslutning samt mer än 3 mnsek i omsättning två år i rad måste ha revisor. Givetvis finns det fortfarande många fördelar med oss revisorer som vi gärna berättar om.