För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Viktigt att ha ordning på personalliggaren.

Restaurangers personalliggare måste konstant hållas uppdaterade, annars är sannolikheten hög att man åker på straffavgifter i samband med kontroll. Vid ett aktuellt rättsfall påfördes en restauran straffavgift på 2 000 kr för en provanställd som inte var införd i personalliggaren, även fast denna arbetade utan lön. En annan restaurang hade vid en kontroll märkbart stora brister i sin personalliggare vilket innebar att den inte kunde ligga till grund för kontroll. Bolaget påfördes vid detta tillfälle en straffavgift på hela 14 000 kr.