För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

november 2013

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER Den skattefria julgåvan till anställda får även i år kosta 450 kr inklusive moms. Den kan bestå av vad som helst utom pengar.Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Många arbetsgivare lämnar julklappar till sina anställda. Sådana julgåvor kan vara skattefria om vissa förutsättningar är uppfyllda.Skattefria julgåvor till anställdaJulgåvor som lämnas till hela personalen, eller till

FÖRBJUDET LÅN? A äger aktiebolagen X och Y (oäkta koncern). Bolag Y ska starta upp en bageriverksamhet. Eftersom bolaget är i behov av kapital tänker bolag X ge bolag Y ett penninglån. Är detta ett förbjudet lån? Ja. Bolag X får inte lämna penninglån till bolag Y eftersom A, i egenskap av aktieägare i bolag X, ensam har ett bestämmande inflytande över

HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM Momsdeklaration för helt beskattningsår samordnas med inkomstdeklarationen. Lättnaden gäller inte företag med EU-handel eller handelsbolag. Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska redovisning av helårsmoms göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Regeringen föreslår nu att vissa ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det