För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Helårsmomsen flyttas fram

HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM
Momsdeklaration för helt beskattningsår samordnas med inkomstdeklarationen. Lättnaden gäller inte företag med EU-handel eller handelsbolag.
Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska redovisning av helårsmoms göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Regeringen föreslår nu att vissa ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas. Ordinarie förfallodagar är 12:e eller 26:e (17:e i januari och augusti respektive 27:e i december).Fysiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen den 2 maj ska då redovisa momsen för beskattningsåret senast den 12 maj. Juridiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen för kalenderår den 1 juli ska redovisa momsen senast den 12 juli, eller – om momsdeklarationen lämnas elektroniskt – senast den 17 augusti.Anstånd med momsen för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp (s k byråanstånd) ska beviljas på samma villkor som för inkomstdeklarationen. Anstånd med momsdeklarationen beviljas då t o m den 26 juni. Även vid individuella deklarationsanstånd kan motsvarande anstånd med momsdeklarationen lämnas. Anståndet knyts då till moms- deklarationens ordinarie förfallodagar (12:e eller 26:e enligt ovan).Om anstånd även begärs för betalning utgår anståndsränta fr o m den 13 maj.Gäller inte vid EU-handel eller för handelsbolagSenareläggningen ska inte gälla företag som under beskattningsåret ge- nomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU. Samma gäller försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. Sådana företag ska därför redovisa momsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Handelsbolag omfattas inte heller av senareläggningen. Dessa och representanter för enkla bolag ska alltid redovisa helårsmomsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).IkraftträdandeDe nya reglerna ska tillämpas på momsdeklarationer som ska lämnas in efter 1 januari 2014.