För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Undantag från kassaregister

Säsongsbaserad försäljning ska inte uppräknas till årsvis försäljning vid bedömningen av om undantag från kassaregister kan medges. Det föreslår regeringen.
Lagtexten förtydligas nu så att det framgår att det vid bedömningen av om det är fråga om obetydlig omfattning särskilt ska beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Genom ändringen klargörs att det är den faktiska försäljningen – och inte en fiktiv uppräkning av den – som ska ligga till grund för bedömningen. Det ska således inte göras någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till en fiktiv årsvis försäljning.

Det är den normala försäljningen under ett räkenskapsår på 12 månader som ska läggas till grund för bedömningen. Om ett företag beräknas få en försäljning som överskrider fyra prisbasbelopp, men detta tillhör ovanligheterna, bör något krav på kassaregister inte föreligga.