För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

oktober 2013

Säsongsbaserad försäljning ska inte uppräknas till årsvis försäljning vid bedömningen av om undantag från kassaregister kan medges. Det föreslår regeringen. Lagtexten förtydligas nu så att det framgår att det vid bedömningen av om det är fråga om obetydlig omfattning särskilt ska beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under

Nästa års inkomstdeklaration för fysiska personer och dödsbon ska lämnas senast den 5 maj. Tidsplanen för leverans vid byråanstånd är i princip oförändrad jämfört med 2013. Normalt ska fysiska personer och dödsbon lämna in sina inkomstdeklarationer senast den 2 maj. Eftersom detta är en s k klämdag nästa år gäller istället den 5 maj som sista inlämningsdag.Den som i en