För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Byråanstånd

Nästa års inkomstdeklaration för fysiska personer och dödsbon ska lämnas senast den 5 maj. Tidsplanen för leverans vid byråanstånd är i princip oförändrad jämfört med 2013.

Normalt ska fysiska personer och dödsbon lämna in sina inkomstdeklarationer senast den 2 maj. Eftersom detta är en s k klämdag nästa år gäller istället den 5 maj som sista inlämningsdag.Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta inkomstdeklarationer kan efter ansökan hos Skatteverket (SKV) få tillstånd att lämna dessa deklarationer enligt en tidsplan (byråanstånd). Till ansökan ska en förteckning över de deklarationsskyldiga bifogas.För att de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller även K- och T-bilagor. Det är dock inget krav att huvudblanketten lämnas elektroniskt.

Anstånd får inte beviljas längre än till och med den 16 juni 2014.