För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Ändringar i löneunderlagsreglerna

Fyra procents ägande krävs för att få beräkna lönebaserat utrymme. Kravet på högsta löneuttag sänks till 9,6 inkomstbasbelopp från och med 2015.

Förslaget om ändringar i de s k löneunderlagsreglerna i 3:12-reglerna har presenterats i höstens budgetproposition. Det bygger på det förslag som lämnades av Finansdepartementet i en promemoria under våren 2013.

Syftet med förslaget är främst att ändra löneunderlagsreglerna så att de inte medför en överkompensation till delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda.

Höjt lönebaserat utrymme

Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i ett företag och dess dotterföretag året före beskattningsåret. Det innebär att även den del av underlaget som understiger 60 IBB – och som enligt dagens regler räknas med till 25 procent – får räknas med till 50 procent.

Förslaget, som syftar till att ge mindre företag incitament att anställa personal, ska tillämpas redan beskattningsåret 2014 avseende löneunderlag under 2013.

Ikraftträdande

De föreslagna reglerna ska, frånsett det ändrade löneuttagskravet, träda ikraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.