För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Ytterligare utökat jobbskatteavdrag

Det femte steget i jobbskatteavdraget genomförs nästa år. Personer som inte har fyllt 65 år vid ingången av inkomståret, och som har inkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp, får därmed en ytterligare skattelättnad.

Förstärkningen av jobbskatteavdraget ger – vid en genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt – lägre skatt på upp till 4 044 kr per år.