För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Förbjudet lån

FÖRBJUDET LÅN?
A äger aktiebolagen X och Y (oäkta koncern). Bolag Y ska starta upp en bageriverksamhet. Eftersom bolaget är i behov av kapital tänker bolag X ge bolag Y ett penninglån.
Är detta ett förbjudet lån?
Ja. Bolag X får inte lämna penninglån till bolag Y eftersom A, i egenskap av aktieägare i bolag X, ensam har ett bestämmande inflytande över bolag Y.Det finns ett undantag från låneförbudet för s k kommersiella lån. Det nu aktuella lånet räknas dock inte som ett sådant lån eftersom låntagaren (bolag Y) inte driver rörelse vid tidpunkten då lånet ges.