För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Julklappar till anställda och kunder

JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER
Den skattefria julgåvan till anställda får även i år kosta 450 kr inklusive moms. Den kan bestå av vad som helst utom pengar.Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla.
Många arbetsgivare lämnar julklappar till sina anställda. Sådana julgåvor kan vara skattefria om vissa förutsättningar är uppfyllda.Skattefria julgåvor till anställdaJulgåvor som lämnas till hela personalen, eller till en större grupp av de anställda, är i år skattefria om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kr inklusive moms per person. Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad. Några arbetsgivaravgifter utgår inte och den ingående momsen är avdragsgill.Om värdet överstiger 450 kr är hela gåvan skattepliktig. Företaget får då avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad. Något avdrag för den ingående momsen medges då inte i momsredovisningen.Arbetsgivarna får ibland mängdrabatt vid inköp av julgåvor. Bedömningen av om gåvovärdet överstiger 450 kr ska då inte göras utifrån den faktiska utgiften, utan med utgångspunkt i det belopp – inklusive moms – som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade köpt den aktuella gåvan.Vad kan lämnas i gåva?En skattefri julgåva kan bestå av i princip vad som helst. Under förutsättning att gränsvärdet på 450 kr inte passeras kan därför gåvor i form av t ex böcker, husgeråd, matvaror, vin eller aktier lämnas skattefritt.Gåvor i form av pengar är däremot alltid skattepliktiga. Sådana presentkort som representerar olika varuslag eller tjänster, och som inte kan bytas mot pengar, accepteras dock som skattefria gåvor.Enligt Skatteverket kan presentkort som ger rätt till ROT-avdrag – på samma sätt som andra presentkort på tjänster – ges som skattefri personalgåva. Att ett presentkort kan ge rätt till skattereduktion påverkar alltså inte värdet av den skattefria gåvan.