För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Uthyrning av privatbostäder

UTHYRNING AV FLERA PRIVATBOSTÄDER (FRITIDSHUS OCH BOSTADSRÄTT)

Hur ska de hyresintäkter som A kan komma att uppbära beskattas?

A ska ta upp intäkterna i inkomstslaget kapital. Han får göra schablonavdrag med
40 000 kr för varje uthyrd bostad. För bostadsrätten får han därutöver göra avdrag med den avgift som avser den uthyrda perioden och för varje fastighet med 20 procent av hyresintäkten. Avdraget får dock inte i något fall överstiga hyresintäkten.