För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Beslut: framflyttad momsdeklaration

HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM
Momsdeklaration för helt beskattningsår samordnas med inkomstdeklarationen. Det har riksdagen beslutat. Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska redovisning av helårsmoms göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Riksdagen har nu – utan ändringar – antagit regeringens förslag om att vissa ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas. Ordinarie förfallodagar är 12:e eller 26:e (17 januari och augusti respektive 27:e i december).
Gäller inte vid EU-handel eller för handelsbolag
Senareläggningen ska inte gälla företag som under beskattningsåret genomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU. Samma gäller försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. Sådana företag ska därför redovisa momsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Handelsbolag omfattas inte heller av senareläggningen. Dessa och representanter för enkla bolag ska alltid redovisa helårsmomsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).Ikraftträdande

De nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2014 och ska tillämpas på momsdeklarationer som ska lämnas för redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2013.