För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

november 2011

Bolag som redovisar årsmoms kommer i framtiden inte att kunna redovisa den i inkomstdeklarationen. Momsen skall deklareras i en momsdeklaration vilken skall vara skatteverket tillhanda senast den 26:e i andra månaden efter redovisningstidpunktens utgång. Ex. ett bolag med årsmoms och ett räkenskapsår som slutar den 30 april skall lämna sin momsdeklaration senast den 26 juni. Förändringarna ingår som en del i

Momsen på restaurang - och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent. Restaurang - och cateringtjänster (eller delar av sådana tjänster ) som innebär att spritdrycker, vin eller starköl serveras omfattas inte av sänkt moms. I de fall där ett gemensamt pris tas ut för både mat och sådana drycker måste en uppdelning av underlaget göras. Lagen träder i kraft den

Det finns två inkomstgränser vid beräkning av statlig inkomstskatt. För inkomståret 2012 uppgår den nedre brytpunkten till 414 000kr. På inkomster över detta tas statlig skatt ut med 20% På inkomster över 587200 kr, den övre brytpunkten, tas statlig skatt ut med 25%. Brytpunkterna för 2011 är 20 % statlig skatt: 395.600 kr resp. 25 % statlig skatt: 560.900 kr