För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Nya tidpunkter att lämna inkomstdeklaration.

Tidpunkten för när inkomstdeklarationen skall lämnas in kommer i framtiden att bero på vilken månad bolagets beskattningsår går ut.

Beskattningsår som går ut den 30 sep , 31okt, 30 nov, eller 31 dec skall lämna in sin deklaration senast den 1 juli.

Beskattningsår som går ut den 31 jan ,28 feb, 31 mars, eller 30 april dec skall lämna in sin deklaration senast den 1 november.

Beskattningsår som går ut den 31 maj , 30 april skall lämna in sin deklaration senast den 15 dec.

Beskattningsår som går ut den 31 juli , 31 augusti april skall lämna in sin deklaration senast den 15 dec.

Fysiska personer eller dödsbon skall även i fortsättningen lämna deklaration senast den 2 maj efter beskattningsåret (dvs ingen ändring).

Förändringarna ingår som en del i den nya skatteförfarandelagen vilken träder i kraft den 1 januari 2012 och kommer att börja tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar den 1 februari 2012.