För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Förändringar för bolag som redovisar årsmoms

Bolag som redovisar årsmoms kommer i framtiden inte att kunna redovisa den i inkomstdeklarationen. Momsen skall deklareras i en momsdeklaration vilken skall vara skatteverket tillhanda senast den 26:e i andra månaden efter redovisningstidpunktens utgång.

Ex. ett bolag med årsmoms och ett räkenskapsår som slutar den 30 april skall lämna sin momsdeklaration senast den 26 juni.

Förändringarna ingår som en del i den nya skatteförfarandelagen vilken träder i kraft den 1 januari 2012 och kommer att börja tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar den 1 februari 2012.