För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Höjda brytpunkter

Det finns två inkomstgränser vid beräkning av statlig inkomstskatt.

För inkomståret 2012 uppgår den nedre brytpunkten till 414 000kr. På inkomster över detta tas statlig skatt ut med 20%

På inkomster över 587200 kr, den övre brytpunkten, tas statlig skatt ut med 25%.

Brytpunkterna för 2011 är 20 % statlig skatt: 395.600 kr resp. 25 % statlig skatt: 560.900 kr