För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

mars 2011

Schablonbeloppet för fåmansföretag höjs till 2,75 inkomstbasbelopp men reglerna ska bara få användas för ett företag. Skulle förslaget gå igenom skulle det innebära att delägarna i ett fåmansföretag tillsammans skulle kunna ta ut 143275kr till 20% beskattning vid utdelning tax 2012. Enligt förslaget begränsas dock förenklingsregeln så att en andelsägare bara får använda sig av denna vid beräkning av årets

Sista ansökningsdag för utbetalning från Skatteverket för företag som utfört ROT- eller hushållsarbete under 2010 var den 31 januari 2011. Det finns dock en möjlighet för ett företag som missat ansökningstiden att i efterhand få en ansökan beviljad. Skatteverket skriver att försenade ansökningar som kommit in senast den 15 mars kommer att hanteras. Ansökningen ska göras på en pappersblankett (SKV 4528

Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig del av traktaments- och reseersättningar. Avgiftsuttaget är oförändrat jämfört med 2010. Födda 1985 eller senare. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är avgifterna inklusive den allmänna löneavgiften nedsatta. För 2011 innebär det att avgiftsuttage för personer födda 1985 eller senare uppgår