För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivaravgifterna 2011

Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig del av traktaments- och reseersättningar. Avgiftsuttaget är oförändrat jämfört med 2010.

Födda 1985 eller senare. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är avgifterna inklusive den allmänna löneavgiften nedsatta. För 2011 innebär det att avgiftsuttage för personer födda 1985 eller senare uppgår till 15,49 %.

Födda 1938 eller senare. Samtliga förvärvsinkomster är pensionsgrundande för personer som är födda 1938 eller senare. Med anledning av detta ska enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas för anställda som är födda 1938–1945.

Födda 1937 eller tidigare. På ersättningar till personer födda 1937 eller tidigare tas däremot inga lagstadgade avgifter ut på lön eller annan ersättning.

Värt att tänka på är att i vissa fall ska ersättning till en arbetstagare med A-skatt inte ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Det gäller i bl a följande fall:

1. Ersättningen till en och samma mottagare understiger 1 000 kr under året.

2. Ersättningen till en och samma mottagare understiger 10 000 kr under kalenderåret. En förutsättning är då att utbetalaren är en fysisk person eller dödsbo samt att ersättningen inte utgör en utgift i näringsverksamhet för utbetalaren.

3. Lön till enskild näringsidkares make samt lön till enskild näringsidkares barn under 16 år. Barnets ålder bedöms utifrån när arbetet utförts.

4. Ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp för år räknat, d v s 21 400 kr för 2011. En förutsättning är då att ersättningen avser idrottsutövning samt att utbetalaren är en ideell förening.

5. Ersättning till juridiska personer och delägare i handelsbolag/kommanditbolag.

För att hålla er uppdaterad på olika procentsatteser och övrig fakta som rör företagare klicka på länken EKONOMIFAKTA på vår hemsida eller ring oss och fråga.