För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Högre kapitalbeskattad utdelning.

Schablonbeloppet för fåmansföretag höjs till 2,75 inkomstbasbelopp men reglerna ska bara få användas för ett företag.

Skulle förslaget gå igenom skulle det innebära att delägarna i ett fåmansföretag tillsammans skulle kunna ta ut 143275kr till 20% beskattning vid utdelning tax 2012.

Enligt förslaget begränsas dock förenklingsregeln så att en andelsägare bara får använda sig av denna vid beräkning av årets gränsbelopp för ett företag. Om andelsägaren äger andelar i andra fåmansföretag ska huvudregeln (baserad på löneunderlag mm) användas.