För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Underskott vid generationsskifte

BEHÅLL UNDERSKOTT VID GENERATIONSSKIFTE
Ett aktiebolag kan i vissa fall när företaget byter ägare tappa rätten att utnyttja hela eller delar av underskott från tidigare år (beloppsspärren). Så är fallet om den nya ägaren får det bestämmande inflytandet över bolaget.

Denna spärregel gäller dock inte om den nya ägaren ingår i överlåtarens närståendekrets, t ex vid ett generationsskifte. I sådana fall behåller företaget rätten att utnyttja eventuella gamla underskott, alltså sådana som uppstått före beskattningsåret då överlåtelsen skedde.