För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Inkomstdeklaration

INLÄMNING INKOMSTDEKLARATION

3 mars
Pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

· 1 augusti 2012–31 juli 2013

· 1 september 2012–31 augusti 2013

Rättade kontrolluppgifter för inkomståret 2013 för att de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketterna ska bli korrekta

1 april

Inkomstdeklaration (elektronisk) för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

· 1 augusti 2012–31 juli 2013

· 1 september 2012–31 augusti 2013