För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

GLÖM INTE…

GLÖM INTE HÖGKOSTNADSSKYDDET

Arbetsgivare kan få ersättning från Försäkringskassan för vissa sjuklönekostnader. Det handlar om de sjuklönekostnader som under ett kalenderår överstiger 2,5 gånger den genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare.