För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

ANDEL I OÄKTA BOSTADSFÖRETAG

ANDEL I OÄKTA BOSTADSFÖRETAG

För att uppskov ska kunna medges med vinsten på en bostadsrätt krävs att föreningen ifråga var ett privatbostadsföretag vid försäljningen. Det spelar alltså ingen roll att det kanske var fråga om ett s k oäkta bostadsföretag vid ingången av året och att vinsten därför ska beskattas med 30 procent.