För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

FÖRBJUDET LÅN, SKATTETILLÄGG OCH DUBBELBESTRAFFNING

FÖRBJUDET LÅN, SKATTETILLÄGG OCH DUBBELBESTRAFFNING

Det strider inte mot förbudet mot dubbelbestraffning att Skatteverket beskattar en person i tjänst för ett förbjudet lån och att i samma beslut tar ut skattetillägg p g a detta lån. Det har Kammarrätten i Stockholm slagit fast i en dom.