För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Förenklingsregler kring årsredovisning, bokslut och bokföring.

Riskdagen har beslutat om vissa förenklingar av reglerna om årsredovisning, löpande bokföring och arkivering.

Vad gäller årsredovisning/bokslut har bl.a. följande förenklingsbeslut tagits:

Ingen upplysning avseende anställdas sjukfrånvaro behöver göras.
Ingen upplysning avseende fastigheters taxeringvärde behöver göras.
Mindre företag får generell rätt att upprätta resultaträkning i förkortad form.
Vad gäller löpande bokföring införs regeln att alla icke finansiella företag med en omsättning under 3mkr får tillämpa kontantmetoden samt att möjligheten att använda gemensamma verifikationer vid kontantförsäljning utökas.

Dessutom har arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänkts från tio till sju år.

Reglerna börjar gälla från 1 januari 2011.