För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Investeringssparkonto -ny sparform

Den 1 januari 2012 infördes en ny sparform – Investeringssparkonto.

Sparformen fungerar på så sätt att tillgångarna på kontot schablonbeskattas årligen oavsett om vinst eller förlust uppkommit. Kapitalvinst och kapitalförlust redovisas inte i deklarartionen. Räntor utdelningar och annan avkastning beskattas inte. Tillgångarna på kontot får bestå av pengar, finansiella instrument , andelar i investeringsfonder och dyl.

Schablonbeskattningen består i att en schablonintäkt beräknas och den är den som beskattas i inkomstslaget kapital.

Investeringssparkontot kan endast innehas av en enda person eller dödsbo.

Juridiska personer kan inte vara innehavare.

Mer information går att få på www.skatteverket.se