För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

MOMSSKULD I RÄNTEFÖRDELNINGSUNDERLAGET

MOMSSKULD I RÄNTEFÖRDELNINGSUNDERLAGET

Den som har en omsättning som inte överstiger en miljon kr kan redovisa moms årsvis. Tidigare gjordes detta i inkomstdeklarationen. Då ingick momsen i den preliminärt debiterade F-skatten.

Sedan Skatteförfarandelagen infördes ska även de som redovisar moms årsvis göra detta i en momsdeklaration. Momsen ingår därmed inte längre i den debiterade F-skatten. Detta får betydelse för beräkning av underlaget för räntefördelning för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.

Tänk på att det bara är preliminärt debiterade skatter som inte räknas som tillgång eller skuld. För den som redovisar moms årsvis ska alltså momsskulden, respektive fordran, numera räknas med i underlaget för räntefördelning även för dem som redovisar moms årsvis.