För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

TERMINALGLASÖGON – AVDRAG FÖR MOMS

TERMINALGLASÖGON – AVDRAG FÖR MOMS
Skattemässigt räknas terminalglasögon som ett arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller. Om arbetsgivaren bedriver fullt ut momspliktig verksamhet är momsen avdragsgill i sin helhet.