För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

LÖNEUNDERLAG OCH KONTROLLUPPGIFTER

LÖNEUNDERLAG OCH KONTROLLUPPGIFTER
Löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för kvalificerade aktier enligt huvudregeln utgörs av kontant utbetald lön till anställda och behöver därmed inte vara exakt beloppet enligt kontrolluppgiften KU10.Däremot får dock inte ersättningar till andra än anställda, t ex styrelseledamöter, räknas in i löneunderlaget.